DANH MỤC SẢN PHẢM
Đối tác

  

 

 

DỤNG CỤ PHẪU THUẬT-

THIẾT BỊ PHÒNG MỔ (ĐỘC QUYỀN)

 

 

 

 

 

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:

 

  General information

 

       Company name : HADIMED TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY  (HADIMED.JSC)

       Year of business registration: 2010

       Address: No. 19, TT116, Chien Thang Road, Ward Thanh Xuan Nam, Thanh Xuan, Hanoi

        Tel: +(84)4.6684 9039                                                  Fax: +(84) 4.62694168

       Website: ww.hadimed.com.vn

       Email : sales@hadimed.com.vn

       Capital: 10,000,000,000 VND

       Business Registratration No. : 0105454593, date 16th  March 2010.

       Tax code. : 0105454593

       Representative : Mr. Triệu Đức Thành, Director.

Main activitives :

+ Providing medical equipment for hospitals, health centers and clinics.
+ Provides repair and maintenance services for medical equipments of hospitals, medical center clinic.
Capacity

 Personel Structure :

No.

Personel

Number of employees

Qualification

Bachelor

1

BOD (board of Director)

3

3

2

Sales

5

5

3

Technician

4

4

4

Oversea department

3

3

5

Administratives, accountant

3

3

 

 

 

Board of Director  :

- Thanh Trieu Duc (Mr.): Managing Director, biomedical electronics engineer, Military TechnicalAcademy.

                - Quynh Tran Ngoc (Mr.): Deputy Director Technology Manager, Engineering, HanoiUniversity of Technology.

                - Hung Vu Minh (Mr.): Deputy Director – Sales Manager, BA, PhuongMaiCollege Medical Equipment.

Sales, Project department:

- Quan Nguyen Van: BA, PhuongMai  College Medical Equipment.

- Khoan Nguyen Van: Electronic Biomedical Engineering, MilitaryTechnicalAcademy.

- Nam Vu Hoai: Electronic Biomedical Engineering, MilitaryTechnicalAcademy.

  - Phong Tran Trieu: Biomedical Electronic Engineering, MilitaryTechnicalAcademy.

- Dang Nguyen Van: MedicineUniversity

Service department :

 - Dinh Nguyen Van: Electronic Biomedical Engineering, MilitaryTechnicalAcademy, training in USA, Belgium, Korea.

-   Rin Tran: Electronic Biomedical Engineering, MilitaryTechnicalAcademy.

-   Quân Tri Nguyen:  Bachelor, medical equipment field.

-   Chuyền Tien Pham: Electronic Biomedical Engineering, MilitaryTechnicalAcademy.

Overseas deparment and account department

-   Hai Hong Luong: Bachelor, Foreign TradeUniversity

-   Huyen Trang Le: Bachelor, VietNamUniversity of Commerce

-   Thi Hue Le: Bachelor, University of Finance

Facilities

  -  100m2 Head office at: 1005b, LIOGI13, KhuatDuyTien Road, Thanh Xuan, Hanoi

 

 

 

 

     CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED   

 Địa Chỉ : Số 2 TT15 , Khu Đô Thị Văn Phú , P.Phú La , Q. Hà Đông , Hà Nội 

VP Đại Diện : Số 26, TT8, Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội  

Điện Thoại  :04 668 49039 - FAX : 04 6269 4168 

Mail: sales@hadimed.com.vn  ---  Website: http://www.hadimed.com.vn/index.aspx

 

Email : sales@hadimed.com.vn | Website : www.hadimed.com.vn